زندگی گاهی با خرج های اضافه زیباتر می شود و همه ما گاهی خرج های اضافی کرده ایم تا بیشتر لذت ببریم. مثلا شاید برای شام به روستوران رفته اید و به جای غذایی معولی غذایی گران قیمت سفرش داده اید. گاهی به جای جنسی معمولی پول بیشتری می پردازیم تا مدل خاص تری را بخریم اما حالا می خواهم تمام ذهنیتتان درباره خرج اضافه و زندگی لوکس را تغییر دهم با من همراه شوید تا ۱۱ مورد از گران قیمت ترین چیزهایی که در دنیا وجود دارد را به شما نشان دهم.