گران قیمت ترین لباس الماس سیاه این لباس الماس نشان پرهزینه توسط یک طراح معروف به نام (وینگهام) دوخته شد و برای نخستین بار در اواسط سال 2012 روی پشت بام هتل ...