در برنامه بازاریابی ورزشی شنبه 28 فروردین با حضور محمدیان، عضو هئیت علمی دانشگاه علامه طباطبائی به تاثیر قیمت گذاری در بازاریابی و جذب مشتری اشاره شد.