دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی جدا كردن رنگ كاراملي از ملاس چغندرقند و ... و قيمت فعلي ملاس انجام شد، و قيمت توليد هر گرم رنگ حدود 10 ريال برآورد گرديد.