10 آگوست 2015 ... بررسی های نشان می دهد که تفاوت قیمتی که میان خودروهای خارجی در امارات با ایران .... قیمت ایران با 45% تعرفه هست و قیمت امارات بدون تعرفه . ..... اما به جای اینکه گمرک ماشین ها رو بردارن تا مردم ماشین های خوب سوار بشن یه دیوار دورمون ...