22 ا کتبر 2014 ... قیمت اتومبیل خریداری شده بسته به اینکه بازار خوب باشد یا بد 5 تا 10 ... گیرد.5 % نیز بابت عوارض ورود هر دستگاه اتومبیل خارجی اخذ میگردد و ... پس از اتمام کار گمرک و ترخیص خودرو نوبت به شماره گذاری می رسد که در .... باسلام- چطور ميشه بدون مراجعه به مركز شماره گزاري متوجه شد كه تبصره مورد نظر نشسته است؟