4 ژانويه 2016 ... بخش اول:نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر ... در مصوبات دولت اين موارد از برای خودروهای وارداتی لازم دانسته است شرط اصلی واردات خودرو خارجی از سوی ... يك دستگاه خودرو به صورت بدون انتقال ارز و بدون داشتن كارت ... از قیمت های تصویب شده گمرک خرید خود را انجام دهید در گمرک قیمت مصوب ...